> Software > SBI FIRE

SBI FIRE

image363264
image363264
Stručné informácie:
Licencia komunikačného okruhu požiarneho systému EPS.
  
Dostupnosť:
nie je na sklade
Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte.
Počet kusov:
Pridať do košíka

SBI SW modulárny systém pre riadenie budov

Je variantou systému, navrhnutou pre zákazníkov, ktorí nemôžu či nechcú využívať nelimitovaný rozsah SBI. Easy varianta, ako už názov napovedá, je zjednodušená tak, aby umožnila jednoduchú konfiguráciu funkcií podľa konkrétnych potrieb, s dôrazom na maximálnu účelnosť využitia investovaných prostriedkov a ešte dôslednejšie zjednodušenie obsluhy.

Hlavné odlišnosti v porovnaní so štandardnou edíciou sú:

 • Pozmenená skladba systému. Varianta Easy využíva členenie podľa funkcií systému, nie podľa modulov. Zjednodušuje tým orientáciu pri tvorbe konfigurácie a umožňuje navrhnutie funkčného systému bez nutnosti orientácie v problematike.
 • Limity. Zavedením limitov dosahuje SBIEasy nielen veľmi priaznivej ceny, vhodnej obzvlášť pre inštaláciu s obmedzenými investíciami, ale i odstránenie nevyužitých prvkov, osôb, senzorov apod., prinášajúcich ďalšiu úsporu.
 • Celkové zjednodušenie systému. Verná významu slova Easy, táto verzia SBI prináša menší počet nutných nastavení, pozmenený layout stránok a ďalšie úpravy, slúžiace k veľmi zjednodušenému ovládaniu už tak jednoduchého systému. Korešpondujúcou úpravou manuálov dosahujeme ďalšieho zníženia nárokov na štúdium systému a väčšiu priehľadnosti.
 • Zachovanie rozšíriteľnosti. I pri obmedzeniach, majúcich za následok zjednodušenie a zľavenie systému, zachovávame 100% rozšíriteľnosť. SBIEasy je kedykoľvek možné doplniť o ďalšie moduly / funkcie / osoby / senzory.
 • Upgradovateľnosť. V prípade radového rastu nárokov je systém pripravený na jednoduché odstránenie limitov a premenu na štandardné SBI bez obmedzení. Toto je možné vykonať bez straty dát, reinštalácie či nutnosti meniť hardware.

Dostupná funkcionalita

 • Monitoring, a ovládanie pripojených technológií v prehľadných mapách.
 • Podpora systémov kontroly vstupu (EKV).
 • Podpora požiarnych systémov (EPS).
 • Podpora zabezpečovacích systémov (EZS).
 • Podpora kamerových systémov (CCTV).
 • Správa návštev.
 • Podpora mobilných klientov.
 • Notifikácia.
 • Stravovanie.
 • Licenčne neobmedzený počet klientov.

Zhrnutie:

SBIEasy je variantou systému SBI, navrhnutou pre inštalácie s požiadavkou optimalizácie investícií a zjednodušeného ovládania. Jeho skladba ju predurčuje pre použití tam, kde je nevyužitá alebo príliš zložitá modularita a komplexnosť štandardného SBI. SBIEasy zachováva stopercentnú kompatibilitu a rozšíriteľnosť bez nutnosti reinštalácie či zmien zariadenia.