Hľadať
Vkladať do košíka
Registrácia Pre úplnú registráciu vyplňte aspoň povinné údaje označené hviezdičkou.

*
*
*
Hesla se neshodují
Shodná hesla
*
*
*
*
*
(+)*
+420123456789
SÚHLAS SO ZASIELANÍM OBCHODNÉHO OZNÁMENIA
Zaškrtnutím políčka udeľujem spoločnosti Eurosat SK PLUS, spol. s r.o., so sídlom Rusovská cesta 13, 851 01 Bratislava, ako správcovi, súhlas k tomu, aby spracovávala moje osobné údaje za účelom zasielania informačného obchodného informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas so spracovaním osobných údajov, konkrétne mojej e-mailovej adresy, poskytujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Táto e-mailová adresa nebude predmetom automatizovaného rozhodovania a nebude poskytnutá ani tretej osobe či do zahraničia. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne ​​odvolaný.
SÚHLAS SO ZASIELANÍM POZVÁNOK NA ŠKOLENIE
Zaškrtnutím políčka udeľujem spoločnosti Eurosat SK PLUS, spol. s r.o., so sídlom Rusovská cesta 13, 851 01 Bratislava, ako správcovi, súhlas k tomu, aby spracovávala moje osobné údaje za účelom zasielania pozvánok na školenie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas so spracovaním osobných údajov, konkrétne mojej e-mailovej adresy, poskytujem dobrovoľne a na dobu neurčitú. Táto e-mailová adresa nebude predmetom automatizovaného rozhodovania a nebude poskytnutá ani tretej osobe či do zahraničia. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne ​​odvolaný.
*