> GPS sledovanie > GPS hardware > GV500 GPS tracker

GV500 GPS tracker

image377888
image377888
image377896
image377904
Stručné informácie:
OBDII GPS vozidlová jednotka pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu a záložným akumulátorom. GPS jednotka GV500 je ideálnym riešením tam, kde je vyžadovaná rýchla a spoľahlivá inštalácia s možnosťou GPS jednotku presúvať z vozidla do vozidla. Je ideálna pre sledovanie chovania šoférov pri šoférovaní, auto požičovne, poisťovne, správu sezónneho vozového parku. Interný záložný akumulátor Li-Polymer 250 mAh.
Interní kód:E000-3406
  
Dostupnosť:
na centrálnom sklade
Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte.
Počet kusov:
Pridať do košíka

GV500 OBDII GPS vozidlová jednotka pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu a záložným akumulátorom

GPS jednotka má GSM i GPS antény interné, odpadá teda náročná inštalácia. Obsahuje 3-osový akcelerometer pre odhalenie prudkého brzdenia, zatáčania alebo zrýchlenia. Konfigurácia jednotky je možná i vzdialene pomocou konfiguračných SMS príkazov. Vzorkovanie GPS súradníc predáva podľa nastavených reportov z jednotky (indikácia zapaľovania, čas, rýchlosť, vzdialenosť, zmena smeru). Jednota obsahuje i vnútornú batériu, ktorá pri odpojení externého napájania dokáže udržať jednotku v pohotovostnom režime.
GPS jednotka GV500 je ideálnym riešením tam, kde je vyžadovaná rýchla a spoľahlivá inštalácia s možnosťou GPS jednotku presúvať z vozidla do vozidla vybaveného OBD II konektorom (On-board diagnostics - štandardizovaný konektor využívaný v automobiloch od roku 1996 pre online diagnostiku ). Ideálna je pre sledovanie chovania vodičov pri šoférovaní, auto požičovne, poisťovne, správu sezónneho vozového parku ....
 
Podpora OBDII protokolu : J1850, PWM, J1850, VPW, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765, J1939, CAN_USER1, CAN_USER2,VW TP2.

GPS jednotka obsahuje GPS prijímač s externou GPS anténou a GSM/GPRS/SMS komunikačný štvorpásmový modul v pásme 850/900/1800/1900 MHz. GSM modul podporuje TCP/IP, UDP a SMS komunikáciu s podporou online komunikácií so serverom pre vyhodnocovanie zaznamenaných informácií o polohe a stave programovateľných vstupov.

GPS jednotka GV500 ponúka viac ako sledovanie pohybu v reálnom čase, ale navyše poskytuje informácie zo vstavaného 3-osového akcelerometra, ktorý umožňuje detekciu pohybu a predlžuje životnosť batérie pomocou sofistikovaných algoritmov pre správu napájania. GV300 je systémovo plnohodnotne integrovaná do WEBovej aplikácie www.auto-gps.eu s podporou všetkých správ o polohe, vstupoch, panickom poplachu, chovaní šoféra, nízkom stave batérie, plánovaných trasách a mnoho ďalších užitočných funkcií.

V prípade straty GSM signálu, kedy jednotka nie je schopná odosielať dáta na server (napr. prekročenie hraníc bez roamingovej SIM karty), dokáže poňať 3000 záznamov (cca 500km) do vnútornej pamäti. V prípade, že dôjde k preplneniu pamäti, sú staršie dáta nahradzované novšími, kým jednotka nie je schopná dáta na server preniesť.

Pre zaručenie kompletnosti dát i v zahraničí kontaktujte našich obchodníkov ohľadom roamingových SIM kariet.

Vlastnosti

  • Univerzálne napájanie 8 až 32VDC
  • Podpora OBDII protokolu : J1850, PWM, J1850, VPW, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765, J1939, CAN_USER1, CAN_USER2,VW TP2
  • Quad band GSM/GPRS komunikačný modul v pásme 850/900/1800/1900MHz
  • Interná GSM a GSP anténa
  • Vnútorný 3-osový akcelerometer s podporou chovania šoféra a detekcie pohybu vrátane náklonu
  • Extrémne nízka spotreba
  • Interný záložný akumulátor Li-Polymer 250 mAh zaistí spoľahlivý chod i v prípade odpojenia od napájania
  • Certifikáty FCC / CE